Om företaget

Valle Blästring AB startades 1970 av Lennart Lantz i Axvall. Företagets tjänster bestod då i blästrings- och måleriarbeten. 1980 flyttades verksamheten till Skara och utökades med maskinuthyrning för bygg- och trädgårdssidan.

Valle Blästring har under ett drygt tjugotal år stärkt sin profil för väl utförda arbeten i kombination med gedigen kunskap gentemot sina uppdragsgivare. Företaget drivs idag som familjeföretag av fem syskon: Göran, Arne, Mikael och Thore Lantz samt av Christina Gustavsson.

Vi arbetar alla med blästring och målning. Det finns 1 anställd som huvudsakligen arbetar i vår smidesdel. Inom företaget finns 30 års erfarenhet inom branschen samt relevant utbildning.

Från årsskiftet 94/95 flyttade Valle Blästring in i nybyggda lokaler på Björkelundsgatan i Skara, vilket ytterligare kom att gynna och utveckla vår verksamhet och servicekapacitet gentemot våra kunder.

Vi gör jobb åt alla! När det gäller arbetsområde försöker vi hålla oss inom gamla Skaraborgs län.